Klubnyheder

Generalforsamling i Hovedforeningen RIF

1. marts 2021, 08.09

Kære medlem af St. Restrup Idrætsforening (RIF).

 

Hermed indkaldes til generalforsamling i RIF's hovedbestyrelse som afholdes onsdag d. 17 marts 2021 kl. 19:00 i CAFE RIF, Frejlevhallen. Hvis Forsamlingsforbuddet ikke gør det muligt at holde generalforsamling på denne dato, vil en ny dato blive varslet. Vi Ønsker at forsamlingsforbuddet er over 20 pers. for at kunne gennemføre. 

 

På generalforsamlingen giver RIF’s formand Jeanette Pagh Emanuelsen en orientering om klubbens strategi og fremtidsplaner i et lidt bredere perspektiv. Endvidere skal der ved dette års generalforsamling vælges nye folk ind i Hovedbestyrelsen idet Jeanette ikke genopstiller som formand. Der vil komme opslag med opgavebeskrivelser på Facebook i nærmeste fremtid, men begynd allerede nu at overveje om ikke det kunne være noget for dig 😊.

Vi har fra bestyrelsens side forslag til ændringer af vedtægterne, for at modernisere og fremtidssikre vores forening, hvorfor der vil være blive afstemning herom.

 

Indkomne forslag modtages meget gerne, og kan sendes til Jeanette Pagh Emanuelsen ([email protected]). Bemærk at jf. foreningens vedtægter skal forslag være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Vel mødt!

 

Med venlig hilsen

 

Hovedbestyrelsen

Klubnyheder