Klubnyheder

Hovedforeningen RIF - Generalforsamling

7. maj 2021, 06.59

Opdateret dato: 11/5-21 kl. 19.00Generalforsamling i Hovedforeningen RIF


Kære medlem af St. Restrup Idrætsforening (RIF).


Hermed indkaldes til generalforsamling i RIF's hovedbestyrelse som afholdes tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 19:00 i CAFE RIF, Frejlevhallen. (Hvis forsamlingsforbuddet forhindre samling indendørs, flytter vi det til Skolens bålhytte) Vi håber at forsamlings-muligheden er over 20 pers. for at kunne gennemføre.

På generalforsamlingen giver RIF’s formand Jeanette Pagh Emanuelsen en orientering om klubbens strategi og fremtidsplaner i et lidt bredere perspektiv. Endvidere skal der ved dette års generalforsamling vælges nye folk ind i Hovedbestyrelsen idet Jeanette ikke genopstiller som formand. Der vil komme opslag med opgavebeskrivelser på Facebook i nærmeste fremtid, men begynd allerede nu at overveje om ikke det kunne være noget for dig 😊Vi har fra bestyrelsens side forslag til ændringer af vedtægterne, for at modernisere og fremtidssikre vores forening, hvorfor der vil være blive afstemning herom. Det er også allerede planlagt, at vi i bestyrelsen planlægger flere vedtægtsændringer der skal tales igennem i alle afdelinger hen over året, hvorfor vi også i november 2021 planlægger at gennemføre en ekstraordinær generalforsamling, så vi får et godt og oplyst grundlag at træffe ændringerne på. Startskuddet bliver denne maj generalforsamling, og derfor er det vigtigt at I der interesserer jer for RIF's fremtid, møder op og deltager aktivt i snakken. Noget vi ser meget frem til.

Indkomne forslag modtages meget gerne, og kan sendes til Jeanette Pagh Emanuelsen ([email protected]). Bemærk at jf. foreningens vedtægter skal forslag være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Vel mødt!

Med venlig hilsen

Hovedbestyrelsen

--

Venlig hilsen

Jeanette Pagh Emanuelsen

Formand for St. Restrup IF (RIF)