Klubnyheder

Ordinær generalforsamling i Håndboldafdelingen - 11. april 2018

27. marts 2018, 12.30

Ordinær generalforsamling i St. Restrup – håndbold      

11. april 2018 kl. 19.00 i klublokalerne

Hermed indkaldes til generalforsamling i håndboldforeningen.

Dagsorden;

  • Valg af dirigent
  • Beretning
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg*
  • Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 3. april 2018.

Vedr. pkt. 5 ”valg”. Kasserer Jette Skaarup er på valg (modtager genvalg). Sekretærfunktionen varetages i praksis af formanden. Bestyrelsen vil gerne suppleres med et nyt menigt medlem.

Der vil blive serveret øl/vand.

Håber på stort fremmøde.

 

Med venlig hilsen

Håndbold-bestyrelsen

 

 

Find os på Facebook

 

http://www.rif-håndbold.dk

 

27-03-2018

Klubnyheder