Klubnyheder

Generalforsamling i RIF-håndbold - 9. april 2019

3. marts 2019, 19.02

Ordinær generalforsamling i St. Restrup – håndbold      

9. april 2019 kl. 19.30 i klublokalerne

 

Hermed indkaldes til generalforsamling i håndboldforeningen.

Dagsorden;

  • Valg af dirigent
  • Beretning
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Valg
  • Indkomne forslag
  • Valg
  • Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 26. marts 2019.

Vedr. pkt.4 ”valg”; Formanden er på valg – modtager genvalg.

 

Der vil blive serveret øl/vand.

Håber på stort fremmøde.

 

Med venlig hilsen

Håndbold-bestyrelsen

 

Klubnyheder