Bestyrelsen
Bestyrelsen
File
Mette Nimand
Formand
60 63 40 93
AR
Anne R. Ruby
Kasserer
40 83 36 63
JA
Jette B. Andersen
Sekretær
29 63 28 42
JT
Joan Skøtt Thomsen
Bestyrelsesmedlem
31 64 73 24
LM
Louise Madsen
Bestyrelsesmedlem
22 39 30 02